Home » » Dredd (Ang Giliw Ng Puso Nila)

Dredd (Ang Giliw Ng Puso Nila)

Ika-11 labas

Umaga uli.

Naroon si Marie sa mesa. Nakaupo sa silya. Nakataas ang isang paa. Nakalugay ang buhok. Nakatisert at nakashort ng maiksi. Mukhang yon ang ipinangtulog. "Kape ka, brad..."

"Sige..." Ngumiti si Dredd ngunit simpleng tango lamang ang iginanti ni Marie.

Inilapag ni Dredd ang baso ng kape at garapon ng asukal niya sa mesa. Bitbit ang mag. "Pahingi ng hot water, pwede?"

"Sure! Kuha ka lang."

Sumabay sa pagkakape ni Marie si Dredd.

Intiresado siyang makilala ng husto si Marie. May dating kasi sa kanya ang dalaga. Maganda naman kasi, hindi lang palaayos. Ibig sabihin, wala pang boyfriend na pinagpapagandahan at pinagpapabanguhan, naisip ni Dredd.

"Ilan kayong...?"

Hindi pa tapos ni Dredd ang itatanong ay tinugon na siya. "...magkakapatid? Ako lang."

"Eh ang..."

"... parents ko? Nasa province."

Napakamot sa ulo si Dredd. "Lagi bang maaga ang pasok mo?"

Simpleng tango lang ang tugon.

"Ah...," eentra pa lang uli ng tanong si Dredd ay tiningnan na ni Marie sa mata. Nagkatitigan sila.

"What?" Tumaas pa ang mga kilay ni Marie.

"Wala..." Umiling si Dredd. Naunahan ng hiya. Humigop ng kape. Ang gusto sana niyang linawin ay kung may nobyo na ang dalaga. Pero ano ba't lakasloob niyang naitanong, "Ano ba ang ayaw at gusto mo sa

isang lalake?"

Tumingin ng makahulugan si Marie kay Dredd. "I mean, gusto kong malaman dahil hindi ko alam kung ano ang okay at hindi okay sa mga gagawin ko dito dahil boarder mo ako." Ngumiti si Dredd. Sa loob niya,

lusot siya.

"Basta mapapagkatiwalaan lang. Okay na 'yon." "Sa totoo lang, Marie... gusto kong maging magkaibigan tayo. I like your company... kahit nung unang kita ko pa lang sa iyo. Tipo bang may disposisyon ka na sa buhay."

"Tsiken ka d'yan! Bolero pa!" Tumayo si Marie pagkaraang magkape at humarap sa lubabo upang hugasan ang ginamit na baso.

Si Dredd naman ay kasalukuyang nagmamasid sa ginagawa ni Marie. Hinagod niya ng tingin sa likod mula paa pataas sa hita, balakang

pataas sa ulo.

"Baka matunaw si Ate Marie..."

Napalingon si Dredd sa hagdan. Sina Tess at Rowena, papasok na. Napangisi lang si Dredd. Sumulyap pa ang dalawang dalaga at saka nagtawanan.

Patuloy sa pagkakape si Dredd. Daan-daanan siya ni Marie. Maya-maya ay

pumasok na ito sa kanyang kuwarto. Tabi lamang iyon ng mesang kainan at kusina. Sa labas lang ng pinto ng kuwarto ni Marie. Pero nakaawang ang pinto. Hindi nailak ni Marie.

Nasulyapan ni Dredd, nahiga sa kama si Marie at doon nakapaa sa gawi niya. Medyo maluwang ang laylayan ng short ng dalaga kaya kita mo ang tirante ng panty nito. Kaya sa halip na patapos na sa pagkakape si Dredd ay binagalan pa niya ang paghigop.

Ewan ba ni Dredd kung sinasadya talaga ni Marie ang ginagawang

pagpapatsarming o talagang burara lang ito sa katawan. Isa pa, naisip niya na baka umang lamang ni Marie 'yon upang subukin kung mapapagkatiwalaan nga siya. Na hindi siya gagawa ng kalokohan o kapilyuhan man sa loob ng apartment na 'yon
Share this article :

TRENDING STORIES!

Live Feed!

Buy A Cup of Coffee for US!
Support Us!

Erotic Sex Story Collection » Erotic Sex Story Collection

 
Support : PopCash | PopAds | Your Link Here!
Copyright © 2009-2016. Mundo Ng Pantasya - All Rights Reserved
Template Published by MNP Template
WebPage By MNP